Szkolenia pracowników pomocy społecznej

Proponujemy Państwu szeroki wybór tematów szkoleń, które mogą pomóc w zdobyciu wiedzy i nowych umiejętności w pracy szczególnie z mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej.

Poniżej podajemy przykładowe tematy szkoleń dla pracowników DPS. Ze względu na indywidualne potrzeby każdej placówki projektujemy odpowiednie do wymagań szkolenie

 • - Trening umiejętności komunikacyjnych dla pracowników DPS/ŚDS
 • - Specyfika pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
 • - Prawa mieszkańca Domu Pomocy Społecznej a skuteczność oddziaływań terapeutycznych
 • - Szkolenie z zakresu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
 • - Efektywne radzenie sobie ze stresem w pracy
 • - Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy w teorii i praktyce
 • - Sytuacje trudne w pracy pracownika pomocy społecznej
 • - Praca z rodziną dysfunkcyjna
 • - Zastosowanie przymusu bezpośredniego w świetle obwiązujących przepisów –teoria i praktyka
 • - Skuteczne formy pracy z osobami nadużywającymi alkohol
 • - Podstawy dobrego kontaktu między pokojową a mieszkańcem DPS
 • - Zadania i kompetencje pracowników pierwszego kontaktu w świetle przepisów i praktyki funkcjonowania DPS

Proszę pamiętać że Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z 19.X.2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (§6 2, 4) zobowiązuje pracowników domów pomocy społecznej do podnoszenia kwalifikacji co najmniej raz na dwa lata.