Centrum Terapeutyczne Fides (Dialog do 2012)

Jest pierwszą, i jedyną pracownią w Wejherowie o pełnym zakresie uprawnień do badań psychologicznych.

Zajmuje się przeprowadzaniem badań psychologicznych kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy,(psychotesty, psychotechnika), operatorów maszyn i urządzeń inżynieryjno-budowlanych. Testy wykonujemy również osobom pracującym na wysokości, górnikom i innym pracownikom wykonującym zajęcia wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej.

W ofercie naszej znajdziecie Państwo dodatkowo badania dla osób posługujących się bronią, ubiegających się o zezwolenie na obrót materiałami wybuchowymi.

Nasza pracownia jako jedyna w Wejherowie posiada też uprawnienia do badania pracowników wymiaru sprawiedliwości, takich jak :sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy zawodowi i społeczni, syndycy, inspektorzy ruchu drogowego.

W związku ze zmianą przepisów od lipca 2013 roku wykonujemy badania psychologiczne pracowników kwalifikowanych ochrony.

Posiadamy wszelkie wymagane zezwolenia wydane przez Marszałka Województwa Pomorskiego (NR 0465-GPP) niezbędne do przeprowadzania badań psychologicznych i wystawiania odpowiednich orzeczeń.

Centrum Terapeutyczne Fides

Od stycznia 2015 roku poszerzyliśmy działalność, tworząc gabinety świadczące usługi psychoterapeutyczne i logopedyczne. Nawiązaliśmy współpracę z dobrymi i doświadczonymi specjalistami w swoich dziedzinach. Szczegółowe informacje dotyczące specjalistów zapraszamy do zakładek: psycholog, psychoterapeuta , logopeda. Obecnie rozpoczęliśmy starania o utworzenie w naszej placówce poradni psychologiczno- pedagogicznej specjalizującej się w opiniowaniu na potrzeby szkolne.