Psychotesty

Dariusz Raczkowski

Centrum Terapeutyczne Fides ( wcześniej Dialog) jest pierwszą i jedyną pracownia w Wejherowie o tak szerokim zakresie uprawnień. Zajmuje się przeprowadzaniem badań psychologicznych (psychotestów) dla kierowców na wszystkie kategorie prawa jazdy, operatorów maszyn i urządzeń inżynieryjno-budowlanych, osób pracujących na wysokości, górników, osób wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej.

Prowadzimy również badania osób ubiegających się o posiadanie lub obrót bronią palną i/lub materiałami wybuchowymi lub już posługujących się nimi. Jesteś jedyna pracownia w Wejherowie posiadającą uprawnienia do badania pracowników wymiaru sprawiedliwości takich jak sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy zawodowi i społeczni, syndycy, inspektorzy ruchu drogowego.

W związku ze zmianą przepisów Od lipca 2013 roku wykonujemy badania licencjonowanych pracowników ochrony mienia.

Posiadamy wszelkie wymagane zezwolenia wydane przez Marszałka Województwa Pomorskiego (NR 0465-GPP) Niezbędne do przeprowadzenia badań psychologicznych i wystawiania odpowiednich orzeczeń. W 2012 roku pracownia uzyskała zaświadczenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku(nr 3/2012) o możliwości wykonywania badań osób ubiegających się o broń.