Logopeda

Mgr Adriana Marasz logopeda , neurologopeda

Adrianna Marasz - logopeda

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy logopedy oraz terapii jąkania , pracuje w poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wejherowie. Aktywnie poszerza swoje wiedzę i uprawnienia w tej dziedzinie .Prowadzi pracę nad autorskim programem terapii jąkania

nazwy certyfikatów:

- Terapia jąkania metodą prof. L.Arutiunian;
- Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mowy st.I i II dr. M. Chęćka; Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym M. Bezemer;
- Jąkanie wczesnodziecięce - profilaktyka, diagnoza i terapia dr K. Węsierskiej;
- uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej "Zaburzenia płynności mowy - teoria i praktyka";
- Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna u dr D. Pluty-Wojciechowskiej; Niedokształcenie mowy - afazja rozwojowa.
- Certyfikowana diagnoza i intensywna terapia jąkania oraz niepłynności mowy dzieci i dorosłych – terapie grupowe i indywidualne.
- Prewencyjna terapia niepłynności mowy dzieci młodszych.
- Diagnoza i terapia neurologopedyczna (afazje i trudności komunikacyjne osób z trudnościami neurologicznymi).
- Diagnoza i terapia logopedyczna (ORM, dyslalie).
- Wczesna interwencja logopedyczna.